activiteitlogo-sa3Binnen Appelscha. zijn veel vrijwilligers actief om de vele activiteiten in ons dorp mogelijk te maken.
De meeste activiteiten worden georganiseerd door verenigingen of stichtingen die zich specifiek op hun activiteit richten. Er zijn daarnaast ook activiteiten die niet onder een stichting vallen. Denk aan

Koninginnedag, de markten.


Stichting Promotie Appelscha 2005 heeft daarom een zelfstandige stichting opgericht die deze activiteiten organiseert.